Jonasz

Kopalnia pomysłów lepszych i gorszych. Z klientami realizujemy tylko te lepsze. Woli komunikację na deskorolce od autobusów.