10 min

March 16, 2023

Jak wybrać najlepsze Microservice Frameworks dla biznesu eCommerce

Podjęcie decyzji o frameworku jest pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, rozpoczynając swoją podróż po architekturze mikroserwisów. Ramy mikroserwisów określą sukces Twojego projektu, wydatki na rozwój, skalowalność i wydajność. 

W tym artykule otrzymasz przegląd najlepszych frameworków mikroserwisów. Odkryj czym są frameworki mikroserwisów i jak wybrać ten, który najbardziej pasuje do Twojego biznesu.

Czym jest framework dla mikroserwisów?

Framework mikroserwisowy służy do budowania architektury mikroserwisowej. Sam framework zmniejsza ilość kodu, który trzeba napisać, na przykład podczas tworzenia aplikacji internetowej wyłącznie w kodzie JavaScript.

Architektura mikroserwisowa zakłada, że poszczególne aplikacje składające się na stos technologiczny eCommerce są oddzielnie tworzone, wdrażane i zarządzane. Konkretny mikroserwis jest tworzony do odgrywania konkretnej roli, jak na przykład dostarczanie recenzji wyszukiwania produktów, kasy, listy życzeń itp. 

Zdecentralizowany proces rozwoju pozwala na eksperymentowanie z różnymi rozwiązaniami i wdrażanie nowych funkcjonalności dla klientów, zanim zrobi to konkurencja.

Jak mikroserwisy mogą pomóc firmom eCommerce

Zakupy online nadal ewoluują, a przyszłość ma przynieść przyjęcie zmian technologicznych, które przyspieszają wdrożenia technologii, działania marketingowe online i skalowanie. Z obciążeniami, jakie powodują monolityczne aplikacje eCommerce, mikroserwisy otwierają łatwą drogę do cyfrowej transformacji.

Korzyści z mikroserwisów dla zespołów IT w eCommerce

Mikroserwisy zapewniają wiele korzyści dla infrastruktury technicznej, co zwiększa ogólną wydajność organizacji.

Mikroserwisy:

 • mogą być tworzone i wdrażane przy użyciu różnych języków i narzędzi

 • wymagają mniej czasu na rozwój i bardziej elastycznego podejścia

 • szybko się skalują

 • są wielokrotnego użytku - mogą być powielane w różnych projektach

 • są lepiej izolowane od awarii innych części serwisu

 • są szybsze i znacznie mniej zasobochłonne, jeśli chodzi o wdrażanie i równoważenie obciążenia

 • wymagają mniej czasu poświęconego na wdrożenie

Korzyści z mikroserwisów dla zespołów biznesowych w eCommerce

Choć korzyści z mikroserwisów są adresowane przede wszystkim do zespołów IT, to biznesowa strona eCommerce również dostaje solidny impuls operacyjny.

 • Zmiany we frontendzie mogą być wprowadzane szybko i bez pomocy deweloperów

Po uwolnieniu rozwoju od sztywnego stosu technologicznego monolitu i jego zależności, zespoły marketingowe mogą iterować w skali. Każda funkcja biznesowa monolitu może zostać zastąpiona dedykowaną mikroserwisem. Poprzez jednorazowe dostarczenie niestandardowego wzorca, zespoły marketingowe zyskują wyższy poziom niezależności w działaniach zorientowanych na doświadczenie klienta.

 • Łatwe skalowanie

Architektura mikroserwisów umożliwia łatwe i szybkie skalowanie. Każda usługa ma swój własny cykl życia - jest tworzona, modyfikowana, testowana niezależnie i w razie potrzeby może zostać usunięta bez zakłócenia pracy całego systemu. Dzięki tej elastyczności, zorientowany na wzrost eCommerce może stopniowo planować inwestycje.

 • Codzienne operacje, które są bardziej odporne

Awarie w pojedynczym mikroserwisie nie wpływają na cały system i mogą być obsługiwane przez dedykowany zespół, który nie jest zależny od zespołów dev pracujących nad innymi częściami stosu eCommerce. 

 • Optymalizacja kosztów

Cała infrastruktura może być wysoce zoptymalizowana pod kątem kosztów, ponieważ mikroserwisy są cloud-native. Dzięki temu każda z nich może być hostowana na innej instancji chmury w oparciu o jej wymagania dotyczące przepustowości.

Dlaczego mikroserwisy mają znaczenie w eCommerce?

Architektura mikroserwisów zabezpiecza eCommerce, dzięki czemu może on szybko reagować na trendy rynkowe i oczekiwania klientów.

Zorientowana na mikroserwisy architektura umożliwia:

 • Szybkie wdrażanie różnych nowych punktów styku z frontendem

 • Wdrożenie systemów headless, które zapewniają wielu frontendom pracę na jednym systemie backendowym

 • Oddzielenie frontendu od backendu; dzięki temu ruch z frontendu nie wpływa na backend

 • Otwarta ścieżka do komponowania oprogramowania eCommerce z aplikacjami innych firm

 • Szybka wydajność

 • Najlepsza implementacja stosu technologicznego, która daje handlowcom swobodę wyboru funkcjonalności i cech niezbędnych dla biznesu

Microservices ze swoją architekturą umożliwiają eCommerce szybkie skalowanie i komponowanie swojego stosu technologicznego z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Luźno sprzężona architektura zmniejsza zależność zespołów marketingu i IT. Codzienne operacje, dzięki dobrze dopasowanym usługom dedykowanym, dzieją się szybciej. Wszelkie zmiany i rozszerzenia nie zajmują miesięcy. Jednocześnie zespół eCommerce nie ryzykuje, że przy drobnej aktualizacji cały system padnie

Mikroserwisy Node.js

Node.js to open-source'owy silnik runtime JavaScript do tworzenia aplikacji desktopowych i serwerowych. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym frameworkom mikroserwisowym Node.js.

Nest.js

Nest.js to open-source'owy framework Node.js służący do tworzenia systemów backendowych. W tej chwili jest to najszybciej rozwijający się framework Node.js. Z Nest.js możesz budować łatwe, skalowalne, wydajne i luźno sprzężone aplikacje. Ponadto ten framework obsługuje bazy danych takie jak PostgreSQL, MongoDB i MySQL. 

Nest.js został zbudowany na szczycie wcześniej wspomnianego Express.js. Oferuje on jednak wiele funkcjonalności i nieszablonowych interfejsów API. Podobnie jak w przypadku Express.js, Nest.js pozwala programistom budować aplikacje przy użyciu mniejszej ilości kodu. 

Nest.js obsługuje liczne moduły specyficzne dla Nest, służące do integracji ze standardowymi technologiami, takimi jak TypeORM, Mongoose, GraphQL, Logging, Validation, Caching, WebSockets itp. Innym istotnym aspektem Nest.js jest to, że zapewnia swoim użytkownikom szczegółową i dobrze utrzymaną dokumentację.

Cechy NestJS

 • TypeScript

Ten framework używa Typescript, który jest silnie typowanym językiem, który jest lepszy od JavaScript. 

 • Command Line Interface (CLI)

NestJS posiada solidny CLI, który zwiększa produktywność i sprawia, że proces rozwoju jest bardziej zarządzalny.  

 • Kontener Dependency Injection (DI)

Framework zawiera wbudowany kontener DI do budowania modułowych aplikacji.

 • Lazy Loading

Ten moduł jest używany do ładowania contentu wtedy, gdy jest to konieczne, co pomaga aplikacjom działać płynniej.

ExpressJS

Express.JS to open-source'owy framework aplikacji mikroserwisowych Node.js, który dostarcza kompleksowy zestaw funkcji do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych. Framework jest szybkim, lekkim narzędziem do tworzenia Node.js z możliwościami budowania wysokiej jakości API dla aplikacji mobilnych i internetowych. 

Ponadto Express.JS służy jako warstwa stworzona na szczycie Node js do zarządzania serwerami i trasami. Ten framework zapewnia programistom wstępnie napisany kod i jest używany do budowania pojedynczych stron, wielu stron, a nawet hybrydowych aplikacji internetowych. 

Cechy Express JS

 • Szybkie tworzenie po stronie serwera

Express.JS jest wyposażony w cechy Node.js w postaci funkcji, które deweloperzy mogą wykorzystać w dowolnym miejscu programu. Oznacza to, że proces kodowania jest szybszy i łatwiejszy. 

 • Middleware

Middleware to komponent programu, który uzyskuje dostęp do bazy danych, żądań klienta i innego oprogramowania pośredniego. Ta funkcja jest odpowiedzialna za systematyczną organizację różnych funkcji Express.JS. 

 • Routing

Express.JS posiada progresywny mechanizm routingu dla zachowania stanu strony internetowej wraz z jej adresami URL. 

 • Templatowanie

Express.JS posiada silniki szablonujące do budowania dynamicznych treści na stronach internetowych poprzez tworzenie szablonów HTML po stronie serwera.

 • Debugowanie

Ta cecha jest niezbędna do stworzenia udanego produktu. Express.JS może zidentyfikować konkretną część aplikacji internetowej, w której znajdują się błędy.

Restify

Restify to framework mikroserwisowy Node.js zoptymalizowany do tworzenia semantycznie poprawnych usług internetowych RESTful przygotowanych do skalowania. Ten framework jest używany głównie do optymalizacji wydajności. Ponadto Restify zapewnia deweloperom dwukierunkową komunikację z komponentami webowymi i client-side. 

Cechy Restify

 • Wsparcie DTrace

Restify automatycznie tworzy sondy DTrace dla programistów, gdy dodają nową trasę/handler. 

 • Korekta semantyki

Podążanie za specyfikacją jest jednym z najważniejszych celów frameworka Restify. Dostarcza ci referencje do RFC umieszczonych w całym wydaniu GitHub i w bazie kodowej.

 • Zarządzanie błędami

Dzięki Restify możesz błyskawicznie i systematycznie zajmować się błędami. Ten framework zapewnia liczne procesy wyszukiwania błędów i błędów.

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym frameworkom mikroserwisów TypeScript.


Feathers

Feathers to lekki framework mikroserwisowy do budowania aplikacji czasu rzeczywistego i interfejsów API REST przy użyciu JavaScript lub TypeScript.

Ten framework może współdziałać z każdą technologią backendową, obsługuje wiele baz danych i działa z niemal każdą technologią frontendową (React, VueJS, Angular, React Native, Android lub iOS).

Cechy Feathers

 • Relacyjne i nierelacyjne bazy danych

FeathersJS pozwala deweloperom na interakcję z różnymi relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych. Framework sprawia, że deweloperzy mogą bez wysiłku łączyć się z różnymi bazami danych, zadawać pytania do baz danych poprzez pojedynczy interfejs i wymieniać bazy danych.

 • Przyspiesza obsługę błędów

Feathers framework może automatycznie zwracać, a także raportować błędy do klienta w czytelnym formacie.

 • Uwierzytelnianie

FeathersJS wspiera uwierzytelnianie. Deweloperzy mogą zabezpieczyć aplikacje poprzez wykonanie uwierzytelnienia email/hasło, token i OAuth. Mogą również dodać funkcje uwierzytelniania poprzez specjalne wtyczki.

 • Rozszerzenie i dostosowanie

Programiści mogą łatwo zintegrować FeathersJS z frameworkami internetowymi takimi jak AngularJS, React, React Native i VueJS. Ponadto mogą rozszerzyć i dostosować framework poprzez integrację wtyczek.

LoopbackJS

Loopback.js to framework Node.js i TypeScript do budowania API i mikroserwisów. Ten framework może tworzyć interfejsy API REST z minimalnego do żadnego kodu. Loopback.js dostarcza możliwości programowania Full Stack. Zawiera preinstalowane moduły i funkcje.

Cechy LoopbackJS

 • Zagnieżdżone dane

Loopback.js używa schematów do tworzenia definicji danych GraphQL i linków zdefiniowanych w OAS, aby stworzyć zagnieżdżoną strukturę, autoryzując (głęboko) zagnieżdżone zapytania.

 • Wbudowane modele

Wszystkie aplikacje LoopBack mają zestaw predefiniowanych wbudowanych modeli, takich jak User, Role i Application. Oznacza to, że programiści nie muszą tworzyć tych standardowych modeli od podstaw.

 • Routing

LoopBack jest tworzony na Express i używa systemu routingu Express. Ale routing Express jest ograniczony tylko do niewielkiej części funkcjonalności LoopBack. LoopBack używa bardziej szczegółowego rozszerzenia systemu routingu. 

 • Fazy Middleware

Oprogramowanie pośrednie LoopBack jest podobne do oprogramowania pośredniego Express, ale LoopBack dodaje koncepcję faz, aby zdefiniować kolejność wywoływania oprogramowania pośredniego. Takie podejście pozwala programistom uniknąć problemów z zamawianiem w przypadku tradycyjnego middleware Express.

AdonisJS

AdonisJs to framework dla Node.js, który wykorzystuje TypeScript do tworzenia aplikacji mikroserwisowych. Jest to jeden z najbardziej znanych frameworków, który działa na wszystkich podstawowych systemach operacyjnych. Ten framework ma prosty konstruktor zapytań, który pozwala szybko budować proste zapytania.


Cechy AdonisJs

 • Struktura folderów

Ten framework zapewnia użytkownikom wygodną strukturę folderów, aby pomóc im pozostać zorganizowanym.

 • Walidator

AdonisJs posiada dedykowaną funkcję dostawcy walidacji dla łatwej walidacji danych wejściowych użytkownika.

 • Bezpieczeństwo

AdonisJs posiada potężne narzędzia do ochrony stron internetowych przed standardowymi atakami internetowymi.

 • Testowanie

Framework bierze pod uwagę uciążliwość ręcznego testowania i pozwala programistom tworzyć funkcjonalne testy jednostkowe, aby sprawdzić swoje aplikacje internetowe.

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym frameworkom mikroserwisów JavaScript

Spring Boot

Spring Boot to znany framework do tworzenia aplikacji mikroserwisowych. Udostępnia deweloperom liczne moduły dodatkowe na Spring Cloud do tworzenia architektury mikroserwisów. Spring Boot świetnie nadaje się do budowania zarówno małych jak i dużych systemów. Ten framework wykorzystuje Reversal of Control, aby łatwo połączyć się z innymi frameworkami.

Cechy Spring Boot

 • Lazy Initialization

Kiedy ta funkcja jest włączona, beany są tworzone w miarę potrzeb, a nie podczas uruchamiania aplikacji. Prowadzi to do skrócenia czasu potrzebnego na uruchomienie aplikacji.

 • Startup Failure

Ta funkcja powiadamia o komunikacie o błędzie i konkretnej akcji naprawiającej problem, gdy aplikacja nie zdoła się uruchomić. 

 • Application Availability

Kiedy aplikacja jest wdrażana na platformie, może dostarczyć szczegóły dotyczące jej dostępności. Na przykład, Spring Boot posiada out-of-the-box wsparcie dla typowo używanych stanów dostępności "liveness" i "readiness"

Hapi

Hapi to open-source'owy framework dla aplikacji mikroserwisowych. Jest to kolejny framework stworzony z podobną architekturą do Express.js dla pisania mniejszego kodu. 

Deweloperzy lubią go używać ze względu na godne zaufania zabezpieczenia. Jest to doskonała opcja do tworzenia serwerów proxy, interfejsów API REST i innych aplikacji desktopowych. Ponadto Hapi ma wiele wbudowanych wtyczek, więc programiści nie potrzebują nieoficjalnego oprogramowania pośredniego.

Cechy Hapi

 • Uwierzytelnianie i autoryzacja

Hapi dostarcza wbudowane metody uwierzytelniania i autoryzacji. Na przykład, istnieją metody uwierzytelniania anonimowego, basic-auth, opartego na ciasteczkach i tokenach.

 • Caching

Ten framework czyni pracę z cache bardzo wygodną dzięki silnemu buforowaniu po stronie klienta i serwera.

 • Ciasteczka

Hapi sprawia, że praca z ciasteczkami jest regulowana, bezpieczna i prosta. W tym celu zapewnia różne możliwości konfiguracji.

 • Uproszczona obsługa błędów

Boom jest częścią ekosystemu Hapi, który dostarcza narzędzi do zwracania przyjaznych dla HTTP obiektów błędów.

 • Monitorowanie procesów

Hapi posiada plugin do monitorowania i raportowania różnych zdarzeń serwera Hapi.

Koa.js

Rdzeń Koa nie ma żadnego oprogramowania pośredniczącego, ale zawiera elegancką kolekcję metod do pisania serwerów szybko i łatwo. Jest to nowy open-source'owy framework internetowy zbudowany przez twórców Express.js. Ten framework jest mniejszym, droższym i bardziej wytrzymałym fundamentem dla aplikacji internetowych i interfejsów API. Koa używa funkcji async, aby olać callbacki i poprawić obsługę błędów. Nie posiada oprogramowania pośredniczącego i zapewnia obszerny zestaw metod, dzięki którym tworzenie serwerów jest szybkim i przyjemnym zadaniem.

Cechy Koa.js

 • Generatory ES6

Koa.js używa generatorów ES6, aby uprościć programowanie synchroniczne i umożliwia zarówno przepływ kontroli w górę, jak i w dół.

 • Obsługa błędów

Ramy mają wbudowaną ochronę przed błędami, która pomaga programistom uniknąć awarii stron internetowych. Deweloperzy mogą zgłaszać błędy za pomocą prostego polecenia try/catch bez pisania dodatkowego kodu. Istnieje również opcja dostosowania obsługi błędów poprzez zmianę domyślnych ustawień.

 • Obiekt Context

Koa.js używa Context do enkapsulacji obiektów odpowiedzi i żądania w jeden obiekt. Ujednolicony obiekt sprawia, że tworzenie aplikacji internetowych i interfejsów API nie wymaga wysiłku od programistów, w tym kilka pomocnych metod i narzędzi oceny.

Jak wybrać najlepsze frameworki do obsługi mikroserwisów

Wybór frameworka mikroserwisu, który sprawdzi się w Twoim projekcie, jest dość ważnym zadaniem. Jak widać, świat frameworków mikroserwisowych jest niezwykle nasycony. Poniżej znajdziesz listę kryteriów, które warto wziąć pod uwagę decydując się na framework mikroserwisowy. 

Łatwość rozwoju

Frameworki mają za zadanie poprawić produktywność deweloperów i uczynić rozwój aplikacji mikroserwisowych bardziej przystępnym. Zwróć uwagę na funkcje frameworka oraz zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), ponieważ odgrywają one kluczową rolę w szybkim tworzeniu aplikacji. Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) to aplikacja, która umożliwia rozwój innych aplikacji. IDE jest tworzone w celu zamknięcia wszystkich zadań programistycznych w jednej aplikacji.

Mieszanka frameworków i języków

W oparciu o wymagania projektu, możesz potrzebować frameworków mikroserwisowych, które obsługują różne języki i mogą być zintegrowane z innymi frameworkami. Na przykład TypeScript, Node.js i JavaScript są preferowanymi językami do tworzenia mikroserwisów.

Wsparcie architektoniczne

Ramy mikroserwisów powinny zawierać moduły kodu, a także interfejsy z wbudowanymi wzorcami projektowymi. Takie podejście odrzuca złożoność kodowania i sprawia, że proces jest jasny i prosty.

Silna społeczność

Liczni deweloperzy pracują z architekturą mikroserwisów. Sprawdzając społeczność frameworka mikroserwisowego, możesz uzyskać przegląd jego reputacji, minusów i korzyści. Ponadto, możesz ocenić wsparcie dla frameworka i częstotliwość wydawania aktualizacji.

Wsparcie automatyzacji

Możesz skorzystać z frameworka mikroserwisu, który zawiera wsparcie dla automatyzacji. Nie tylko ułatwia ona rozmieszczenie i wdrożenie mikroserwisów dla Twoich programistów, ale także przyspiesza proces rozwoju.

Mikroserwisy ze swoją architekturą umożliwiają eCommerce szybkie skalowanie i komponowanie z nowoczesnymi rozwiązaniami. Luźno sprzężone systemy zmieniają grę w sprzedaży online, zapewniając wyższą wydajność i ułatwiając codzienne operacje. Poprzez modernizację stosu handlowego handlowcy zapewniają sobie doświadczenie omnichannel.

Wybór odpowiedniego frameworka mikroserwisów, aby szybko i efektywnie kosztowo stworzyć najwyższej klasy aplikacje jest wyzwaniem. Ten artykuł wyposażył Cię w najważniejsze informacje, które mogą się przydać. 

Podstawą wyboru frameworka do tworzenia mikroserwisów są wymagania projektu, łatwość procesu tworzenia, opcje językowe, wsparcie architektoniczne, opinie społeczności oraz dostępność wsparcia automatyzacji.


autor oryginału: Yuliia Buinova