5 min

16 listopada 2023

Looker Studio - krótki przewodnik

Jednym z najważniejszych aspektów cyfrowej analityki jest skuteczna prezentacja i interpretacja danych. Tu właśnie do gry wkracza Looker Studio.

Dzięki opanowaniu narzędzia Looker Studio możesz przedstawiać dane w atrakcyjnej wizualnie, konfigurowalnej i łatwej do udostępnienia formie. Looker Studio pozwala tworzyć raporty, które ożywiają dane, ujawniając zależności, które napędzają znaczące działania biznesowe i zwiększają wysiłki marketingowe

W tym przewodniku podzielimy się wskazówkami, które pomogą ci uwolnić pełny potencjał Looker Studio.

Omówimy rozpoczęcie pracy z Looker Studio, łączenie danych z różnych źródeł, tworzenie atrakcyjnych wizualnie raportów i korzystanie z zaawansowanych funkcji. Naszym celem jest dostarczenie cennej, praktycznej wiedzy, która pomoże ci w pełni wykorzystać to potężne narzędzie analityczne. 

Wykorzystanie Looker Studio jako podstawy raportowania analitycznego nie tylko usprawni proces raportowania danych, ale także umożliwi podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych. Dzięki zwiększonym możliwościom wizualizacji danych, staniesz się jeszcze bardziej elastyczny w reagowaniu na trendy, co pozwoli Ci zwiększyć przewagę nad konkurencją.

Pierwsze kroki


Przed przystąpieniem do bardziej zaawansowanych technik ważne jest, aby dobrze zrozumieć podstawy. W tym module przejdziemy przez podstawowe funkcje Looker Studio, które pomogą Ci rozpocząć tworzenie pulpitów nawigacyjnych i raportów marketingowych. 

1. Uzyskaj dostęp do Looker Studio

Przejdź na stronę https://lookerstudio.google.com i zaloguj się za pomocą konta Google lub utwórz nowe konto przeznaczone do raportowania analitycznego.

2. Zapoznaj się z interfejsem

Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z głównymi obszarami Looker Studio, w tym ze stroną główną, istniejącymi raportami i galerią szablonów.

3. Utwórz swój pierwszy raport

Kliknij "Utwórz", a następnie wybierz "Raport" (lub wybierz "Pusty raport"), aby utworzyć nowy raport.

Łączenie źródeł danych i tworzenie dynamicznych wizualizacji

Po wykonaniu tych wstępnych kroków możesz rozpocząć tworzenie konfigurowalnych raportów marketingowych i pulpitów nawigacyjnych za pomocą Looker Studio.


Aby w pełni wykorzystać możliwości Looker Studio, należy połączyć odpowiednie źródła danych w jednym raporcie i utworzyć dynamiczne wizualizacje, które przekształcą surowe dane w przydatne informacje.

Wskazówki dotyczące łączenia źródeł danych i tworzenia wizualizacji:

1. Dodaj źródła danych

Jeśli tworzysz nowy raport, zostaniesz poproszony o podłączenie źródła danych, takiego jak Google Analytics, Google Ads lub Arkusze Google. Lub jeśli edytujesz raport i chcesz dodać dodatkowe źródło danych, możesz kliknąć "Dodaj dane", aby podłączyć inne źródła danych.

2. Wybierz elementy raportu

Wybierz odpowiednie wizualizacje dla swojego raportu, w tym wykresy, grafy, tabele i inne, wybierając "Wstaw" lub "Dodaj wykres" w menu głównym.

3. Dostosuj wizualizacje

Po wybraniu wykresu użyj kart "Styl" i "Konfiguracja", aby dostosować wygląd i zawartość elementów wizualnych, zwiększając przejrzystość.

4. Stosowanie filtrów i elementów sterujących

Ulepsz wizualizacje, dodając filtry lub kontrolki do wykresów i raportów. Na przykład można dodać "Kontrolkę zakresu dat", aby umożliwić przeglądającym raport dostosowanie zawartych w nim danych. Sprawi to, że raport będzie bardziej interaktywny i pozwoli widzom wybrać określone dane.

Zasady projektowania imponujących raportów Looker Studio.


Looker Studio umożliwia specjalistom ds. marketingu wyjście poza podstawowe raportowanie i tworzenie atrakcyjnych wizualnie raportów z szeroką gamą opcji projektowania i dostosowywania.

1. Trzymaj się marki

Korzystaj z wytycznych brandingowych swojej organizacji, włączając kolory marki, typografię i elementy wizualne

2. Podkreśl kluczowe wskaźniki

Strategicznie podkreślaj krytyczne punkty danych i wskaźniki KPI za pomocą pogrubionych elementów wizualnych, wyraźnego formatowania lub adnotacji tekstowych w celu zwiększenia wpływu.

3. Zapewnij czytelność

Wybierz czyste, czytelne czcionki i wystarczające odstępy, aby zmaksymalizować czytelność i poprawić wykorzystanie informacji przez odbiorców.

4. Wykorzystaj wizualną hierarchię

Uporządkuj swój raport za pomocą wyraźnych nagłówków, sekcji i logicznego przepływu treści, aby skutecznie poprowadzić użytkowników przez historię danych.

Odkrywanie zaawansowanych funkcji Looker Studio


Aby naprawdę uwolnić potencjał Looker Studio, specjaliści ds. marketingu powinni zapoznać się z zaawansowanymi funkcjami, które zwiększają możliwości dostosowywania, interaktywności i zarządzania danymi.

1. Pola obliczeniowe

Tworzenie niestandardowych pól przy użyciu formuł i istniejących kolumn danych w celu bardziej dogłębnej analizy danych i dostosowywania.

2. Interaktywne kontrolki

Dodawaj do raportów kontrolki filtrów użytkownika, takie jak menu rozwijane lub filtry zakresu dat, umożliwiając odbiorcom dynamiczną interakcję z danymi.

3. Łączenie danych

Łącz dane z wielu źródeł w jednej wizualizacji, aby ujawnić wzorce i korelacje, które nie są widoczne podczas przeglądania źródeł danych osobno.

4. Niestandardowe szablony

Zapisuj niestandardowe szablony raportów, aby usprawnić tworzenie przyszłych raportów i zachować spójność marki w analityce marketingowej.

Opanowanie Looker Studio umożliwia tworzenie solidnych opracowań danych, co daje możliwość korzystania z pełnych i wiarygodnych informacji. Dzięki temu, możesz podejmować lepiej uzasadnione decyzje i dostosowywać strategie marketingowe do rzeczywistych potrzeb klientów.
Looker Studio pozwala także na skonfigurowanie różnych źródeł danych, co umożliwia dostęp do różnych rodzajów danych, takich jak dane dotyczące klientów, kampanii marketingowych, czy danych demograficznych. Dzięki temu, specjaliści ds. marketingu mogą uzyskać kompleksowy obraz swoich działań i jasno zobaczyć, jak różne czynniki wpływają na wyniki marketingowe.
Oprócz tego, Looker Studio oferuje możliwość tworzenia wizualnie efektownych raportów. Działanie to umożliwia specjalistom ds. marketingu prezentację danych w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla różnych odbiorców. Dzięki temu, mogą oni łatwo komunikować wyniki swojej pracy i przekonywać zarząd oraz innych zainteresowanych stron do swoich działań.
Looker Studio oferuje również zaawansowane funkcje analityczne, takie jak segmentacja, prognozowanie i modelowanie danych. Specjaliści ds. marketingu, którzy posiadają umiejętności techniczne, mogą wykorzystać te funkcje do bardziej zaawansowanej analizy danych, identyfikowania trendów i przewidywania przyszłych wyników marketingowych.