10 min

March 29, 2023

O czym mówi analityk? Analityczne ABC...

Zebraliśmy w jednym miejscu najczęściej używane i najbardziej przydatne pojęcia Google Analitycs 4 oraz ich krótkie wyjaśnienie.

A

Acquisition and attribution - Pozyskiwanie i atrybucja (pierwsze kliknięcie vs. ostatnie kliknięcie). Przypisywanie do kanału ruchu udziału w sesji lub konwersji.

Account - Centrum zarządzania analitycznym wszechświatem.

Active Users Liczba aktywnych użytkowników. Oparta na automatycznie zbieranym przez GA4 parametrze "engagement_time_msec"

Automatically collected events - Zdarzenia zbierane automatycznie. Najważniejsze z nich:

 • page_view (widok strony)

 • scroll (skroluj)

 • session_start (sesja początkowa)

 • user_engagement (zaangażowanie użytkownika)

 • video_complete

 • video_progress

 • video_start

 • view_search_results (zobacz wyniki wyszukiwania)

Average session duration - Średni czas trwania sesji użytkownika w twojej witrynie.

Advanced segment - Segment zaawansowany. Niestandardowe sposoby filtrowania archiwalnych i bieżących danych w raportach.

B

Behavioral Modeling - Google Analytics może użyć uczenia maszynowego, aby dostarczyć szacunkowe dane, jeśli ludzie zdecydują się odrzucić pliki cookie w Twojej witrynie. Aby korzystać z modelowania behawioralnego, tryb zgody musi być skonfigurowany do pracy z banerem zgody na pliki cookie na Twojej stronie.


Bounce rate - Współczynnik odrzuceń. Szerzej omówiony w osobnym artykule.

C

Campaign Name - Kampania. Jest jednym z czterech głównych wymiarów (obok źródła, medium i kanału) służących do raportowania i analizowania kampanii marketingowych.

Campaign Tags - Znaczniki Kampanii. Dodatkowe parametry zapytania dodawane na końcu adresów URL, później uwzględniane w raportach dotyczących akwizycji i reklam.

Channel - Kanał. Dzięki nim zobaczysz, skąd pochodzi ruch.

Domyślne grupowania kanałów w Google Analytics:

 • Direct (Bezpośredni) – osoby, które wpisały adres URL z Twojej witryny w przeglądarce

 • Organic (Organiczny) – kliknięcia z bezpłatnych wyników w SERP

 • Paid (Płatny) – ruch z płatnych mediów

 • Display – ruch z płatnych reklam displayowych

 • Referral – kliknięcia z witryny innej firmy do Twojej witryny

 • Social – ruch pochodzący z mediów społecznościowych

 • Email – ruch z kampanii e-mailowych

Change History - Historia Zmian. Możesz zobaczyć zmiany właściwości lub zmiany na koncie.

Client ID - Unikalne ID Klienta

Connected Site Tags - Połączone Tagi Strony. Jeśli Google Analytics jest zainstalowany przy użyciu globalnego tagu witryny (gtag.js), możesz połączyć nowe właściwości z istniejącymi właściwościami bez modyfikowania tagu.

Content Group - Grupa zawartości. Pozwala wykonywać raporty w oparciu o klasyfikację treści witryny.

Comparison - Porównanie. Filtr w raportach oparty na wymiarach lub wartościach wymiarów. W raportach standardowych możesz użyć maksymalnie czterech wymiarów.

Cookie - Ciastka. Analytics używa plików cookie do identyfikacji sesji i użytkowników. Jeśli ktoś nie ma istniejącego pliku cookie, zostanie utworzony nowy plik, a w raportach pojawi się jako nowy użytkownik. Jeśli ktoś posiada istniejący plik cookie, zostanie zgłoszony jako powracający użytkownik, a data wygaśnięcia pliku cookie zostanie zaktualizowana.

Custom Definitions - Definicje Niestandardowe. Mogą być powiązane z poszczególnymi zdarzeniami lub użytkownikami.

Crawl depth - Głębokość Indeksowania. Czy bot / przeszukiwarka może bez przeszkód znaleźć wszystkie, nawet najstarsze podstrony na twojej witrynie?

D

Data Import - Import Danych - Możesz importować szereg dodatkowych przydatnych danych m.in o kosztach z kampanii reklamowych, pozycjach dla produktów, użytkownikach i zdarzeniach offline.

Data Retention - Kontrola nad czasem przechowywania danych związanych z poszczególnymi osobami.

Data Stream - Strumień Danych - służy do gromadzenia danych w raportach. Każda usługa GA4 ma unikalny strumień (lub wiele strumieni), który może gromadzić informacje ze stron internetowych lub aplikacji.

DebugView - Raport do debugowania, który umożliwia wyświetlanie zdarzeń testowych w momencie ich wysyłania do Google Analytics. Na przykład podczas podglądu witryny za pomocą Asystenta tagów można wyświetlić zdarzenia w momencie ich uruchamiania w witrynie lub aplikacji. Możesz wyświetlić ostatnie zdarzenia i zdarzenia, które zostały zebrane w ciągu ostatnich 30 minut. Zdarzenia wysyłane do DebugView nie są uwzględniane w innych raportach.

Default Channel Grouping - Domyślne Grupowanie Kanałów. Wspólne klasyfikacje na podstawie kombinacji źródła i medium obejmują 'Organic Search', 'Paid Search', 'Email', 'Organic Social' i 'Paid Social'.

Default Reporting Identity - Domyślna Tożsamość Raportowania. GA4 pozwala kontrolować, jak unikalne osoby są identyfikowane w raportach. Możesz wybrać opcję "Według ID użytkownika i urządzenia" lub "Tylko według urządzenia"

Device ID - Identyfikator Urządzenia. Dla strony internetowej identyfikator urządzenia to identyfikator klienta, a w przypadku aplikacji PWA - identyfikator urządzenia to identyfikator aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Dimension - Wymiar. Jest atrybutem lub cechą użytkowników i ich interakcji z witryną. W standardowych raportach Google Analytics wymiar jest prezentowany w pierwszej kolumnie

Direct - Ruch Bezpośredni. Wszystkie osoby, które wpisały adres URL Twojej witryny w przeglądarce lub kliknęły link w aplikacji e-mail (która nie zawierała tagów kampanii). Do sesji bezpośrednich zaliczymy również inne przypadki, w których Google Analytics nie może zidentyfikować źródła kliknięcia.

E

Ecommerce Purchase - Zakup w sklepie internetowym. Istnieje szereg wymiarów i metryk umożliwiających raportowanie aktywności e-commerce w twojej witrynie. Każda transakcja może zawierać szczegóły dotyczące m.in całkowitej wartości zakupu, zakupionych przedmiotów czy kosztów wysyłki

Engaged Sessions - Sesja Zaangażowana. Kryteria takiej sesji to: trwa ona dłużej niż dziesięć sekund, lub zawiera co najmniej jedną konwersję lub zawiera dwie lub więcej odsłon.

Enhanced Measurement - Pomiar Rozszerzony. Umożliwia automatyczne śledzenie odsłon, przewinięć, linków wychodzących, wyszukiwania w witrynie, osadzonych filmów wideo z YouTube i pobierania plików bez modyfikowania kodu śledzącego.

Event - Zdarzenie. GA4 zbiera wszystkie dane jako zdarzenia. Zdarzenia będą obejmować odsłony stron i inne automatycznie zbierane zdarzenia przy użyciu rozszerzonego pomiaru. Oprócz automatycznych zdarzeń (first_visit, page_view, session_start, user_engagement) możesz również wysyłać do GA4 zdarzenia zalecane (select_content select_promotion, view_promotion, generate_lead, view_item, add_to_cart, purchase) i niestandardowe. Zdarzenia w GA4 są zupełnie inne niż śledzenie zdarzeń dostępne w poprzedniej wersji Google Analytics.

Event Parameter - Parametr Zdarzenia. Dodatkowe informacje zbierane wraz ze zdarzeniami. Obejmują automatycznie zbierane informacje, w tym tytuł strony, lokalizację strony (URL strony), ID sesji i inne. Mogą mieć postać wartości liczbowej lub ciągu znaków.

F

First User Medium - Medium pierwszego użytkownika. Pierwszy sposób, w jaki ktoś znalazł Twoją witrynę.

First User Source - Podobny do wymiaru medium pierwszego użytkownika, ale informuje o źródle (gdzie wiadomość została zobaczona).


G

Google Ads - Reklamy Google. Płatna platforma reklamowa Google umożliwia wyświetlanie reklam osobom wyszukującym w Google, witrynach innych firm (Google Search Partners), przeglądającym strony internetowe i korzystającym z aplikacji mobilnych (Google Display Network).

Google Optimize - Platforma Google do przeprowadzania testów A/B, testów wielowariantowych i personalizacji.

Global Site Tag - Globalny Znacznik Witryny (lub gtag.js). aktualna wersja samodzielnego kodu śledzącego Google Analytics.

Google Tag Manager - Menedżer Tagów Google. Umożliwia testowanie tagów w witrynie przed ich wdrożeniem na żywo i ma na celu zmniejszenie zależności od działu IT w zakresie zarządzania tagami śledzącymi.

I

Indexing - Indeksowanie. Proces wykorzystywany przez wyszukiwarkę do zbierania, rozumienia, przechowywania i udostępniania (w wynikach wyszukiwania) danych z Twojej witryny.

Intelligence - Uczenie maszynowe Google identyfikuje trendy i zmiany w Twoich danych

K

Keyword - Słowo kluczowe. Wyrażenie kótre wpisał użytkownik, aby znaleźć Twoje reklamy lub witrynę.

KPI –Kluczowy Wskaźnik Wydajności. Najdokładniej mierzą Twoje cele.

L

Landing Page - Strona Docelowa. Pierwsza strona oglądana przez użytkownika podczas sesji.

Library - Biblioteka. Umożliwia edycję wstępnie skonfigurowanych raportów

Lifetime Value (LTV) - Wartość w całym okresie użytkowania. Pokazuje całkowity przychód w całym okresie użytkowania, średni przychód w całym okresie użytkowania, całkowitą wartość na podstawie użytkowników.

Looker Studio - Narzędzie raportowe i pulpitowe Google do prezentacji i wizualizacji danych z Google Analytics, Google Sheets i innych źródeł danych. Wcześniej nazywało się Google Data Studio.

M

Measurement ID - ID pomiaru. Spersonalizowany identyfikator pomiaru powiązany ze strumieniem danych. Zaczyna się od „G-” i zawiera unikalną kombinację liter i cyfr. Identyfikator pomiaru można umieścić w kodzie śledzenia lub użyć w Menedżerze tagów Google, aby wysłać dane do Google Analytics.

Measurement Protocol - Protokuł Pomiaru. Umożliwia wysyłanie trafień bezpośrednio do Google Analytics bez użycia kodu śledzenia Google Analytics lub Google Tag Manager.

Medium - Jeden z wymiarów (obok źródła, kampanii i kanału) służących do raportowania i analizowania tego, jak użytkownicy znaleźli Twoją witrynę - mówi o sposobie, w jaki został przekazany komunikat.

Metric - Metryka. Jeden z dwóch głównych rodzajów danych składających się na raporty w GA, prezentowane w raportach w postaci kolumn danych. Przykłady to odsłony, które informują o łącznej liczbie obejrzanych stron, oraz łączna liczba użytkowników, która mówi o tym, ile osób odwiedziło witrynę.

N

New User - Nowy Użytkownik. Odwiedzający twoją witrynę po raz pierwszy w wybranym zakresie dat. Osoby, które wyczyściły swoje pliki cookie lub weszły na Twoją witrynę za pomocą innego urządzenia, zostaną zgłoszone jako nowy użytkownik.

Not Set - Nie Ustawiony. Parametr ten pojawi się w raportach GA gdy dana informacja nie jest dostępna np. z powodu braku możliwości określenia lokalizacji użytkownika, braku zdefiniowanego źródła.

O

Organic - Organiczny. Ten parametr odnosi się do użytkowników klikających na darmowy link do Twojej witryny.

P

Page View - Odsłona Strony. Wizyta stronie na której znajduje się kod śledzenia GA. Odświeżenie/przeładowanie liczy się jako druga odsłona, a w jednej sesji użytkownika może wystąpić wiele odsłon.

PII (Personally Identifiable Information) - Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google Analytics, w raportach nie można gromadzić informacji osobistych (PII). Obejmuje to adresy e-mail, imiona i inne dane osobowe. Jednak zgodnie z Warunkami korzystania z usługi można zbierać identyfikatory, które następnie można powiązać z osobami spoza Google Analytics.

Property - Własność. Tworzona w ramach konta GA, może łączyć dane z wielu strumieni danych w jeden zestaw raportów.

Purchase -Zakup. Google zmienił tutaj słownictwo, gdy pojawiło się GA4.

R

Referral - Odesłanie. Zgłaszane, gdy użytkownik kliknie na Twoją witrynę z innej witryny.

Regular Expression (Regex) - Metoda programowania wykorzystująca symbole i znaki do wyszukiwania „ciągu” w długim tekście, a następnie wyodrębniania tych informacji.

S

Sampling - Próbkowanie. Część danych jest używana do oszacowania kompletnego zestawu danych dla raportu w celu przyspieszenia przetwarzania raportów. Próbkowanie występuje w przypadku żądania określonych danych w raportach eksploracyjnych, gdy zapytanych jest ponad 10 milionów zdarzeń. Najprostszym sposobem ograniczenia próbkowania jest zmniejszenie wybranego zakresu dat.

Search Query - Zapytanie Wyszukiwania. Termin użyty w wyszukiwarce przed kliknięciem na Twoją witrynę. Terminy te mogą pochodzić z płatnych reklam lub organicznych wyników wyszukiwania Google, w zależności od raportu.

Search Engine Share - Udział W Wyszukiwarkach. Procent łącznej liczby sesji, które każda wyszukiwarka wysyła do Twojej witryny.

Segment - Segment. Pozwalają one skupić się na poszczególnych sekcjach ruchu na podstawie użytkowników, sesji i zdarzeń. Do raportu eksploracji można zastosować maksymalnie cztery segmenty.

SERP Search Engine Results Page - Strona Wyników Wyszukiwania. Znajdziesz na niej wiele elementów: reklamy w wyszukiwarce, reklamy usług lokalnych, pakiet lokalny, wyniki organiczne i inne funkcje, takie jak polecane fragmenty, panele wiedzy.

Session - Sesja. Pojedyncza wizyta w witrynie, składająca się z jednego lub więcej zdarzeń, w tym odsłon, zakupów lub innych zdarzeń. Sesja jest zgłaszana, gdy zdarzenie session_start jest automatycznie zbierane przez Google Analytics. Domyślny limit czasu sesji wynosi 30 minut, co oznacza, że jeśli ktoś jest nieaktywny w Twojej witrynie przez ponad 30 minut, nowa sesja zostanie zgłoszona, jeśli wykona inną czynność, na przykład obejrzy inną stronę.

Session ID - Identyfikator Sesji. Każda sesja ma unikalny identyfikator, który jest automatycznie wysyłany do GA4 jako parametr zdarzenia.

Source - Źródło. Jest jednym z wymiarów służących do raportowania i analizowania, w jaki sposób ludzie znaleźli Twoją witrynę. Źródło mówi o tym, gdzie dana wiadomość została zobaczona.

Smart goal - Inteligentny cel. Zautomatyzowany cel stworzony przez systemy uczące się Google z wykorzystaniem danych z Google Ads.

T

Threshold - Próg. Aby zapobiec umieszczaniu w raportach danych umożliwiających identyfikację osób, Google Analytics może wstrzymać (lub ukryć) dane w raporcie. Aby zmniejszyć wpływ progu danych, można wybrać większy zestaw danych (na przykład wybierając większy zakres dat) lub wyłączyć Sygnały Google.

Total Users - Łączna Liczba Użytkowników. Pokazywana na podstawie wybranego zakresu dat.

Traffic acquisition - Pozyskiwanie ruchu. Ten obszar raportów GA4 pokazuje, skąd pochodzą nowe sesje.


U

URL Builder - Kreator URL. Kreator adresów URL to narzędzie udostępniane przez Google w celu dodawania znaczników kampanii do przychodzących adresów URL. Jest to szczególnie pomocne, jeśli dopiero zaczynasz pracę z tagami kampanii, ponieważ zapewnia wizualny interfejs.

User Engagement - Zaangażowanie Użytkownika. Mierzy, jak długo ludzie oglądają zawartość witryny, w tym strony i ekrany. Google Analytics oblicza czas za pomocą zdarzenia user_engagement, które jest automatycznie zbierane, gdy ktoś przechodzi na inną stronę w witrynie lub ją opuszcza. Czas jest liczony tylko wtedy, gdy strona lub ekran jest widoczny. Na przykład, gdy zakładka jest ukryta, ten czas nie jest uwzględniany w metryce zaangażowania użytkownika.

User - Użytkownik. Osoba wchodząca w interakcję z twoją witryną lub aplikacją. Jeden użytkownik może utworzyć trzy sesje w witrynie, a każda sesja może zawierać wiele odsłon. Domyślnie każdy unikalny identyfikator urządzenia będzie liczony jako osobny użytkownik, co oznacza, że ktoś odwiedzający Twoją witrynę na wielu urządzeniach (każde ze swoim identyfikatorem urządzenia) będzie oznaczał zgłoszenie więcej niż jednego użytkownika. Funkcja ID użytkownika umożliwia śledzenie unikalnych osób, które identyfikują się na wielu urządzeniach.

User ID - ID Użytkownika. Identyfikator używany do łączenia sesji pochodzących od znanej osoby w Twojej witrynie. Gdy możesz kogoś zidentyfikować (na przykład za pomocą identyfikatora z systemu CRM lub innego systemu), możesz wysłać identyfikator do Google Analytics, aby powiązać te sesje z konkretnym użytkownikiem.

UTM Tag -  indywidualne parametry zapytania używane do tworzenia adresu URL oznaczonego w kampanii.

V

Views - Widoki. Raportuje całkowitą liczbę przypadków, w których zdarzenia zostały zebrane. Na przykład użytkownik, który przechodzi na stronę "o nas", następnie na stronę "kontakt z nami", a potem z powrotem na stronę "o nas", uzyska dwa wyświetlenia strony "o nas" i jedno wyświetlenie strony "kontakt z nami".

Na podstawie: https://www.lovesdata.com/blog/google-analytics-glossary

https://www.gagan.pl/reklama-google-ads/slownik-pojec-google-analytics/