6 min

21 marca 2023

Bounce Rate w Google Analytics 4 (GA4)

Jeśli zacząłeś używać Google Analytics 4 (GA4), prawdopodobnie zauważyłeś, że w Twoich raportach brakuje metryki bounce rate. Pewnie zastanawiasz się też - jak zrozumieć, czy ludzie opuszczają czy trzymają się na Twoich stronach docelowych? Dobra wiadomość. Jesteś we właściwym miejscu!

Co to jest Bounce Rate?

Tradycyjnie, "Bounce Rate" to procent sesji, które zawierają pojedynczą odsłonę na Twojej stronie. Na przykład, jeśli dwie osoby odwiedzają Twoją witrynę i przeglądają po jednej stronie, a dwie osoby przeglądają po dwie strony, miałbyś bounce rate na poziomie 50%. Połowa z tych sesji zawierała pojedynczą odsłonę strony.


Współczynnik odrzuceń oblicza się dzieląc liczbę odrzuceń przez liczbę sesji. Odbicie następuje, gdy ktoś ląduje na Twojej stronie i opuszcza ją bez nawigacji do innej strony (i bez interakcji). I domyślnie, odbicia i bounce rate nie uwzględniają tego, ile czasu spędzono na stronie.

Tutaj możemy zobaczyć niestandardowy raport z poprzedniej wersji Google Analytics (zwanej Universal Analytics), który pokazuje liczbę odbić, liczbę sesji i współczynnik odbicia dla każdej strony docelowej:

Jeśli podzielimy liczbę bonces przez liczbę sesji w pierwszym rzędzie, możemy ręcznie obliczyć współczynnik odrzuceń. Universal Analytics dodał też jeszcze jedną warstwę złożoności. Jeśli śledziłeś działania w obrębie strony, takie jak ludzie klikający, aby pobrać plik, mogłeś określić, czy te działania anulowały (lub nie) bounce. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz dowiedzieć się więcej o bounce rate w Universal Analytics.

Jak obliczany jest bounce rate w Google Analytics 4?

Współczynnik odrzuceń, który widzisz w Google Analytics 4, nadal będzie uwzględniał sesje zawierające pojedynczą odsłonę, ale będzie też patrzył na dodatkowe czynniki. Czynniki te obejmują czas, jaki ludzie spędzają na stronie i czy dokonują konwersji.

W Google Analytics 4, bounce rate to procent sesji, które nie zostały uznane za zaangażowane. Oznacza to, że jeśli ktoś oglądał pojedynczą stronę i spędził na niej mniej niż 10 sekund lub nie dokonał konwersji, to sesja zostanie uznana za odrzuconą.

W zasadzie każda sesja, która nie jest "sesją zaangażowaną" zostanie wykorzystana do obliczenia współczynnika odrzuceń. Więc co to jest zaangażowana sesja? Jeśli którykolwiek z poniższych warunków zostanie spełniony, wtedy sesja zostanie uznana za zaangażowaną:

Więc jeśli miałeś w sumie dziesięć sesji i siedem z nich było 'Engaged Sessions' to współczynnik odrzuceń w Google Analytics 4 wyniósłby 30%.

Oto obliczenia, aby zobaczyć, jak to działa:

3 niezaangażowane sesje / 10 sesji = 30% bounce rate

Świetnie, więc wiemy jak obliczany jest bounce rate w Google Analytics 4, ale nie widzę go w moich raportach. Gdzie możemy znaleźć bounce rate? Doskonałe pytanie, dowiedzmy się!

Gdzie znajduje się bounce rate w Google Analytics 4?

Pewnie zastanawiasz się gdzie znaleźć bounce rate w Google Analytics 4. Dobra wiadomość jest taka, że bounce rate został niedawno dodany do najnowszej wersji Google Analytics. Yay! Jednak będziesz musiał dostosować swoje raporty lub stworzyć raport eksploracji, aby wyświetlić współczynnik odrzuceń.

Czy powinieneś używać współczynnika odrzuceń czy współczynnika zaangażowania w Google Analytics 4?

Chociaż współczynnik odrzuceń jest przydatną metryką w Google Analytics, ma on pewne wady. W prostych słowach, bounce rate mierzy liczbę osób, które obejrzały stronę i opuściły ją bez zaangażowania.


Ponieważ współczynnik odrzuceń jest przeciwieństwem (lub odwrotnością) współczynnika zaangażowania, może być przydatny do przesunięcia naszego myślenia i skupienia się na tym, co działa zamiast tego, co nie działa na naszej stronie. W zależności od analizy przeprowadzanej w Google Analytics, prawdopodobnie przyda Ci się kombinacja współczynnika zaangażowania i współczynnika odrzuceń.

Poświęćmy chwilę na zbadanie innych metryk, które możemy wykorzystać, aby zrozumieć, jak ludzie angażują się w naszą witrynę w Google Analytics 4.

Jakie są alternatywy dla bounce rate w Google Analytics 4?

WSKAŹNIK ZAANGAŻOWANIA

Pierwszą (i najlepszą) alternatywą dla bounce rate w Google Analytics 4 jest "Engagement Rate". Metryka ta jest obliczana poprzez podzielenie liczby zaangażowanych sesji przez całkowitą liczbę sesji. 

Przejście na wskaźnik zaangażowania ma dwie kluczowe zalety. Skupia się na tym, co pozytywne, a więc dążymy do poprawy zaangażowania. Jest to świetna zmiana w myśleniu w porównaniu z bounce rate, który jest jedną z niewielu negatywnych metryk znajdujących się w Universal Analytics.

Wskaźnik zaangażowania zapewnia również dokładniejsze odzwierciedlenie osób zainteresowanych Twoimi treściami i ofertami. Aby sesja została uznana za "zaangażowaną" i uwzględniona w obliczeniach wskaźnika zaangażowania, musi zostać spełnione przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • Sesja trwa dłużej niż dziesięć sekund

  • Sesja zawiera dwie lub więcej odsłon strony

  • Sesja zawiera co najmniej jedną konwersję

Wskaźnik zaangażowania znajdziesz w kilku domyślnych raportach w Google Analytics 4. Jest to między innymi raport "Szczegóły demograficzne" (znajdziesz go w zakładce "Raporty", a następnie "Demografie").

Znajdziesz go również w raporcie "Google Organic Search Traffic", jeśli połączyłeś Google Search Console. Co dziwne, nie jest on uwzględniony w domyślnym raporcie "Strony i ekrany" ani w raporcie "Przegląd zaangażowania", ale możesz edytować te raporty, aby uwzględnić tę metrykę, jeśli masz uprawnienia edycyjne lub administracyjne.

Wskaźnik zaangażowania dla Twojej witryny zawsze będzie wyższy niż odwrotność współczynnika odrzuceń. Na przykład, jeśli miałeś współczynnik odrzuceń 65% w poprzednim miesiącu w Universal Analytics, twój wskaźnik zaangażowania będzie wynosił co najmniej 35% w Google Analytics 4. Jest również prawdopodobne, że będzie wyższy niż 35%, ponieważ zaangażowane sesje nie są oparte tylko na przeglądaniu wielu stron. Biorą również pod uwagę czas i konwersje.

Generalnie będziesz chciał dążyć do uzyskania wyższego wskaźnika zaangażowania dla swoich treści. Zacznij od przejrzenia wskaźnika zaangażowania dla swoich najważniejszych stron i poszukaj niższych i wyższych od oczekiwanych wskaźników. Możesz również porównać strony z najniższymi wskaźnikami do tych z najwyższym wskaźnikiem, aby zobaczyć, czy możesz ustalić, co potencjalnie powoduje niższy poziom zaangażowania w Twoje treści.

ODSŁONY NA UŻYTKOWNIKA

Metryka "Odsłony na użytkownika" może być przydatna do zrozumienia, ile razy średnio ludzie angażują się w każdą stronę na Twojej witrynie. Przykładowo, jeśli jedna osoba obejrzała stronę główną, następnie stronę kontaktową, a potem wróciła na stronę główną, to mamy dwie odsłony dla strony głównej. Jeśli ktoś inny obejrzał stronę główną, a następnie wyszedł bez oglądania innej strony, to będzie liczyć jedną odsłonę dla strony głównej. Oznacza to, że mielibyśmy trzy odsłony strony głównej (dwie od pierwszej osoby i jedną od drugiej) i dwóch użytkowników. Moglibyśmy wtedy obliczyć 'Views Per User' dla strony głównej w ten sposób:

3 odsłony / 2 użytkowników = 1,5 odsłony na użytkownika

Ta metryka może być używana trochę jak bounce rate, ponieważ mówi nam, czy ludzie oglądają stronę średnio więcej (lub mniej) razy. Ważne jest jednak, aby rozważyć cel dla każdej strony. Na przykład, jeśli spodziewasz się, że ludzie dostaną wszystko, czego potrzebują na jednej stronie, jak wpis na blogu lub strona lokalizatora sklepu, prawdopodobnie zobaczysz niższą średnią liczbę wyświetleń na użytkownika.

WSPÓŁCZYNNIK BRAKU ZAANGAŻOWANIA

Ponieważ współczynnik odrzuceń z Google Analytics 4 nie jest obecnie dostępny w Google Data Studio, możesz stworzyć własną metrykę 'bounce rate' (aka 'non-engagement rate') używając danych z Google Analytics. Możesz obliczyć tę metrykę, dzieląc liczbę niezaangażowanych sesji przez całkowitą liczbę sesji. Oto wzór, którego możesz użyć w Google Data Studio:

Korzystając z tego obliczonego pola, możesz następnie zgłosić wskaźnik niezaangażowania dla swoich treści. Google prawdopodobnie wkrótce doda wskaźnik odrzuceń z Google Analytics 4 do Google Data Studio, ale w międzyczasie jest to obejście, którego możesz użyć.

Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu raportów i dashboardów, mamy kurs Google Data Studio, który obejmuje rozpoczęcie pracy aż do zaawansowanych funkcji, takich jak mieszanie danych.

WIĘCEJ ALTERNATYW DLA BOUNCE RATE

Inne metryki, które się przydadzą to średni czas zaangażowania, konwersje, wejścia, wyjścia i unikalne przewinięcia użytkownika. Mogą one również posłużyć do dodania dodatkowego kontekstu podczas używania metryki współczynnika zaangażowania w raportach.

Spróbuj połączyć te metryki z 'Page Location', 'Page Title', 'Landing Page' i innymi wymiarami, które raportują strony, które ludzie oglądają w Twojej witrynie:

  • Wejścia informują o tym, gdzie ludzie lądują na twojej stronie, gdy rozpoczynają swoją sesję.

  • Wyjścia informują o tym, ile razy ludzie oglądali daną stronę przed zakończeniem sesji.

  • Konwersje raportują liczbę osób, które uruchomiły akcję konwersji na każdej stronie. 

  • Średni czas zaangażowania mówi o tym, ile czasu ludzie spędzają na każdej stronie. Średni czas zaangażowania może być szczególnie przydatny, jeśli oczekujesz, że ludzie dostaną wszystko, czego potrzebują na jednej stronie docelowej.

  • Unique User Scrolls mówi Ci o liczbie osób, które przewinęły 90% strony.

Obecnie metryki wejść i wyjść są dostępne tylko podczas tworzenia raportów eksploracji w Google Analytics 4. Miejmy nadzieję, że wkrótce metryki te zostaną udostępnione podczas dostosowywania standardowych raportów oraz w Google Data Studio.

Co jest lepsze, bounce rate czy engagement rate?

Bounce rate i engagement rate to przydatne metryki pozwalające zrozumieć, jak bardzo ludzie są zaangażowani w Twoje treści. Jak widzieliśmy, współczynnik zaangażowania ma pewne zalety w stosunku do współczynnika odrzuceń. Możesz jednak dostosować swoje raporty w Google Analytics 4, aby raportować współczynnik odrzuceń (aka "non-engagement rate"), tylko pamiętaj, że współczynnik odrzuceń w Google Analytics 4 różni się od współczynnika odrzuceń w Universal Analytics.

autor oryginału: Benjamin Mangold

Chcesz wykonać podobny projekt?

Zapytaj o wycenę