6 min

2 maja 2023

Czym jest test A/B?

Test A/B to metoda testowania, w której wybierane dwie wersje tego samego elementu  (na przykład elementu strony internetowej, przycisku itp.). Jedna wersja (A) jest kontrolna, a druga (B) jest eksperymentalna (często z pewną zmienną). Następnie porównuje się skuteczność każdej wersji poprzez analizę danych uzyskanych od użytkowników (na przykład wskaźnik liczby sprzedaży, czasu spędzonego na stronie, konwersji, kliknięcia w przycisk itp.). Pozwala to określić skuteczniejszą  wersję i używać jej w przyszłości.

Narzędzia do analizy i zbierania danych - Google Analytics ( w tym Google Enhanced Ecommerce), GTM, Owox Bi, Google Data Studio, Google BigQuery, Notion.

Testowanie A/B

A/B-testowanie w e-commerce, daje możliwość przeprowadzania eksperymentów, aby dowiedzieć się, która wersja strony - wersja a czy wersja b (wersja witryny) działa lepiej i prowadzi do większej liczby konwersji. Aby przeprowadzić skuteczne testy A/B w celu zwiększenia konwersji na stronie, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 

1. Określ cele: jakimi metrykami będziesz mierzyć zmiany (zwiększenie liczby sprzedaży, klik na reklamę lub wartość średniego koszyka) i jaką procentową zmianę uważasz za udaną w eksperymencie.

2. Pobierz dane: z analizy wybierz strony o niskim współczynniku konwersji, aby rozpocząć wprowadzanie zmian i upewnić się, że docelowa (testowa) wersja będzie działać lepiej w przyszłości.

3. Opracuj hipotezy: jakie zmiany chcesz wprowadzić na twojej stronie i czego oczekujesz od nich.

4. Stwórz grupy kontrolną i testową: stwórz dwie grupy, które będą otrzymywać różne wersje strony. Grupa kontrolna - to punkt odniesienia, poziom zera, a grupa testowa pozwala określić, jakie zmiany przyniosą zwiększenie konwersji. Określ liczbę przetestowanych użytkowników.

5. Uruchom test: wprowadź eksperyment do swojego sklepu internetowego i określ, jak długo powinien trwać.

6. Analizuj wyniki: zbierz informacje z grup kontrolnej i testowej i przeanalizuj je, aby zrozumieć, która wersja strony prowadzi do wzrostu konwersji, zwiększenia ruchu na stronie.

7. Podjęcie decyzji: w oparciu o wynik podejmij decyzję, która wersja zmian na stronie (lub funkcjonalność) ma pozostać, a co należy zmienić w przyszłości.

! Ważne jest pamiętanie, że A/B-testowanie jest ciągłym procesem i aby zoptymalizować swój sklep internetowy, należy je  regularnie przeprowadzać.

Przykład testu A/B w e-commerce

Poniżej przedstawiamy przykład testu A/B, który ma na celu zwiększenie przeciętnej wartości zamówienia w sklepie internetowym:

Definicja hipotezy testowej

Hipoteza testowa może brzmieć na przykład: „Chcesz przetestować, czy dodanie rekomendowanych produktów do koszyka zakupowego zwiększy wartość średniego zamówienia na stronie sklepu internetowego”.

Przygotowanie wariantów

Wariant A (kontrola): Bez rekomendowanych produktów w koszyku.

Wariant B: Z rekomendowanymi produktami w koszyku.

Przeprowadzenie testu

Test A/B powinien zostać przeprowadzony do czasu określonego na starcie - może to być określony czas, ilość wizyt, ilość konwersji, aby uzyskać wystarczającą ilość danych do analizy. W czasie testu przydzielamy użytkownikom losowo jeden z dwóch wariantów i obserwujemy zachowanie klientów na stronie, mierząc przeciętną wartość zamówienia w każdym okresie.

Analiza wyników

Po zakończeniu testu, analizujemy wyniki i porównujemy wartości przeciętnych zamówień dla wersji a i b. Jeśli wariant B ma statystycznie znaczące lepsze wyniki, to przełączamy stronę sklepu internetowego na tą wersję. 

Podsumowanie

Test A/B w e-commerce to skuteczne narzędzie do badania i optymalizacji strony sklepu internetowego. Poprawa średniej wartości zamówienia jest jednym z ważnych celów dla sklepów internetowych, dlatego warto zdecydować się na przeprowadzenie takiego testu aby zwiększyć zyski i poprawić efektywność biznesu.

Podczas testów można sprawdzać: 

  1. Poprawienie konwersji strony internetowej - to zwykle najważniejszy cel testów A/B. Można spróbować przetestować np.:  różne warianty nagłówków, call-to-action, układy strony, wygląd karty produktów, zmianę koloru aby zwiększyć liczbę konwersji (np. sprzedaży, rejestracji).

  2. Zwiększenie wydajności działań marketingowych - jesteś w stanie przetestować, które elementy kampanii skuteczniej przyciągają uwagę odbiorców i zachęcają do podjęcia pożądanego przez ciebie działania (np. różne warianty mailingu, landing page, cta.)

  3. Poprawienie użyteczności strony internetowej - testy mogą pomóc w ocenie, który z wariantów interfejsu użytkownika jest bardziej intuicyjny i użyteczny dla odbiorców.

  4. Optymalizacja treści - testy A/B można wykorzystać do testowania różnych wariantów tekstów, zdjęć, filmów i innych treści, aby zwiększyć ich skuteczność w przyciąganiu uwagi i zachęcaniu do interakcji.

  5. Badanie preferencji odbiorców - przeprowadzone testy mogą również pomóc w zrozumieniu preferencji i zachowań użytkowników, aby można było dostosować strategię marketingową do ich potrzeb i oczekiwań.

Tworzenie grup kontrolnych i testowych

Aby stworzyć grupy kontrolną i testową dla testów A/B, należy zacząć od określenia celu. Następnie należy wybrać grupę osób, które będą uczestniczyć w teście, np. użytkowników witryny internetowej, subskrybentów newslettera itp. Następnie należy podzielić ich na dwie grupy losowo: grupę kontrolną i grupę testową.

Grupa kontrolna to grupa, która będzie używała istniejącej wersji witryny lub kampanii marketingowej, która jest aktualnie wykorzystywana. To znaczy, że nie będą poddawani wpływowi zmian wprowadzanych w grupie testowej. Grupa testowa  natomiast będzie poddawana wpływom nowych zmian, które chcemy zaimplementować. Ważne jest, aby zapewnić, że obie grupy są reprezentatywne dla całej populacji i zawierają podobne cechy demograficzne, takie jak wiek, płeć, zainteresowania itp. W ten sposób będziemy mogli mieć pewność, że wyniki testów A/B są rzeczywistym odzwierciedleniem zachowania naszych odbiorców.

Wyniki testów A/B

Analiza danych pokaże, że współczynnik konwersji w niektórych witrynach jest niski, co oznacza, że odsetek użytkowników, którzy wykonują pożądane przez właściciela witryny działanie (takie jak zakup, rejestracja, pobranie pliku) jest mniejszy niż oczekiwano. Ta analiza pokazuje, że istnieją witryny, na których warto skoncentrować swoje wysiłki w celu zwiększenia konwersji. Możliwe przyczyny niskiego współczynnika konwersji m.in. problemy z interfejsem, brak odpowiednich informacji o produktach / usługach, długi czas ładowania strony, wady w procesie zakupu lub zbyt skomplikowana procedura rejestracji. Dlatego właściciele stron powinni dokładnie przeanalizować swoje dane i działania, aby poprawić wydajność swojej strony i zwiększyć konwersję, zmniejszyć współczynnik odrzuceń.

Testy A / B w e-commerce są bardzo ważne w rozwoju biznesu, ponieważ pozwalają na ocenę skuteczności zmian wprowadzanych w witrynie internetowej lub aplikacji. Dzięki testom A / B można porównać dwie wersje witryny lub aplikacji, porównać wydajność różnych elementów na stronie, takich jak przyciski, nagłówki, treści, obrazy i dowodzić, co działa lepiej dla użytkowników.

Testy te pomagają również w optymalizacji konwersji w sklepie internetowym - jeśli określony element witryny przekłada się na wyższą konwersję, można zainwestować w takie elementy lub strategie, które prowadzą do większej liczby transakcji.

Dodatkowo, testy A / B umożliwiają ciągłe ulepszanie i doskonalenie witryny internetowej lub aplikacji, co może prowadzić do wzrostu sprzedaży, zaangażowania klientów i poprawy zadowolenia klientów. W rezultacie testy A / B są bardzo ważne w rozwoju biznesu w e-commerce, ponieważ pomagają w ustaleniu, co działa najlepiej dla użytkowników i co może przynieść wysokie zyski.